www.rynekzdrowia.pl DEBATA

Nowotwory kobiece w dobie COVID-19

26 kwietnia 2021 • 16:30-18:30

Ramowy program zdalnej dyskusji

  • Główne problemy polskiej onkologii w czasach COVID-19.
  • Leczenie onkologiczne w dobie pandemii, szczególnie dotyczące kobiet – wybrane zagadnienia, w tym znaczenie programów skriningowych.
  • Epidemiologia nowotworów kobiecych – czy wykorzystujemy wszystkie możliwości, które daje nowoczesna diagnostyka?
  • Nowotwory kobiece, w których brakuje skutecznych metod diagnostycznych – skala problemu.
  • Priorytety w obszarze ginekologii onkologicznej – czy zmieniły się w dobie COVID-19?
  • Wpływ możliwości diagnostycznych na rokowania – na przykładzie raka jajnika vs rak szyjki macicy lub endometrium.
  • Znaczenie nowoczesnego leczenia raka jajnika w kontekście trudnej epidemiologii i braku skutecznej diagnostyki.

Podziel się