Farmer WEBINARIA

Jakość gleby – podstawą opłacalności produkcji

16 lutego 2022 • 11:00

PLAN SPOTKANIA

 • Rozpoczęcie i przedstawienie tematyki oraz gości webinaru
 • Wystąpienie nr 1:
  Dobra jakość gleby to mniejsze koszty i wyższe plony – dr Jerzy Próchnicki – niezależny ekspert rolniczy, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
 • Wystąpienie nr 2:
  Model doradczy „Projekt Gleba” – Bartosz Machalski – Koordynator „Projekt Gleba”, NaturalCrop Poland
 • Wystąpienie nr 3:
  Jak zatrzymać składniki i wodę w glebie – dr Adela Maziarek – Główny Specjalista ds. Nawożenia, NaturalCrop Poland
 • Sesja pytań i odpowiedzi - zachęcamy oglądających do wpisywania swoich pytań do ekspertów w boxie obok
 • Podsumowanie i zakończenie webinaru
 

PARTNER

PRELEGENCI

 • Bartosz Machalski

  dyrektor ds. sprzedaży i agronomii, koordynator „Projekt Gleba” firmy NaturalCrop Poland

  Dyrektor ds. sprzedaży i agronomii NaturalCrop Poland Sp. z o.o.- Koordynator „Projekt Gleba”. od 10 lat z powodzeniem łączy swoją pasję, którą jest rolnictwo, z pracą zawodową.

  Od kilkunastu lat prowadzi własne gospodarstwo rolne, na którym obserwuje zachodzące w klimacie zmiany i konieczność dostosowania upraw do tychże zmian, ale również konieczność zwiększonego dbania o glebę i poprawę jej jakości.

 • Adela Maziarek

  główny specjalista ds. jakości gleby w NaturalCrop Poland

  Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych, artykułów oraz opracowań z zakresu produkcji roślinnej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako doradca rolniczy. Wykładowca podczas szkoleń i konferencji. Specjalizuje się w poprawie jakości, funkcjonalności i produktywności gleb użytkowanych rolniczo.

 • Jerzy Próchnicki

  niezależny ekspert rolniczy, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

  Współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, autor i współautor oraz redaktor główny Poradnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, współautor i redaktor główny praktycznych szkoleń on-line z Rolnictwa Zrównoważonego.

  Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunku Zootechnika, z wieloletnim, managerskim stażem rolniczym na terenie Dolnego Śląska. Obronił pracę doktorską na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Posiada 27-letni staż w firmach fitofarmaceutycznych, gdzie zajmował się zarządzaniem biznesem, rozwojem nowych produktów i technologii, a także ich bezpieczeństwem dla środowiska, w skali Europy Wschodniej oraz świata.

  Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

  Obecnie: niezależny ekspert rolniczy, Ekspert Zespołu Naukowego CSO Microbe Plus Sp. z.o.o oraz Członek Zarządu Hugo Green Solutions Sp. z o.o., zaangażowany w szereg projektów prowadzących do ochrony, zrównoważenia i regeneracji zasobów środowiska wykorzystywanych przez rolnictwo.

   

MODERACJA

Podziel się